Udgivelser

F

Forskning

Vidensoverblik

Kriminel adfærd smitter – og mest i tætbefolkede områder

December 2021

F

Forskning

Vidensoverblik

Udsatte og anbragte børn får oftere domme og psykiatrisk behandling

November 2021

F

Forskning

Vidensoverblik

Corona sænker forventet levetid markant i de fleste lande – men ikke i Danmark

November 2021

F

Forskning

Vidensoverblik

Børns sundhed har social slagside

Oktober 2021

F

Forskning

Vidensoverblik

Forbrug af velfærdsydelser går igen på tværs af generationer

August 2021

F

Forskning

Vidensoverblik

Muslimske friskoleelever lige så velintegrerede som muslimske børn i folkeskolen

Juni 2021

F

Forskning

Vidensoverblik

Strammere krav til permanent ophold sænkede beskæftigelsen for flygtninge

Juni 2021

F

Forskning

Vidensoverblik

Mindre skattesnyd med nyt kontrolsystem

Maj 2021

F

Forskning

Vidensoverblik

Børn af indvandrere oplever langt oftere fædres fængsling end danske børn

April 2021

F

Forskning

Vidensoverblik

Unge med ikke-vestlig baggrund uddanner sig i længere tid og gifter sig senere

April 2021

F

Forskning

Vidensoverblik

I både Danmark og USA er social arv med til at forme hele livet

Marts 2021

F

Forskning

Vidensoverblik

Ventetiden på en asylafgørelse er steget

Marts 2021

F

Forskning

Vidensoverblik

Den sociale arv i uddannelse er steget markant gennem de sidste 20 år

Februar 2021

F

Forskning

Vidensoverblik

Hjemmearbejde under corona koster på arbejdstiden

Februar 2021

F

Forskning

Vidensoverblik

Unges valg af ungdomsuddannelser giver økonomiske fordele

Januar 2021

F

Forskning

Vidensoverblik

Danskernes risiko for at udvikle stress og depression faldt under corona-nedlukningen

December 2020

1 2 3 4 5

...

15