Udgivelser

I

Intervention

Vidensoverblik

Evaluering af TipsByText

Januar 2023

F

Forskning

Vidensoverblik

Opløsning af forældres parforhold går ud over børns læring

Januar 2023

F

Forskning

Vidensoverblik

Kvinder får stærkere tilknytning til arbejdsmarkedet med lempeligere skilsmisseregler

Januar 2023

I

Intervention

Vidensoverblik

Kan man påvirke elevers tilgang til læring?

December 2022

F

Forskning

Vidensoverblik

10 år efter finanskrisen: Større ulighed i indkomst på tværs af alder og uddannelsesniveau

December 2022

F

Forskning

Vidensoverblik

Arbejdsskaderamte med videreuddannelse giver stort samfundsøkonomisk overskud

December 2022

F

Forskning

Vidensoverblik

Uddannelsesaktivering hjælper globaliseringsramte ledige tilbage på arbejdsmarkedet

December 2022

F

Forskning

Vidensoverblik

Ældre klarer sig bedre på arbejdsmarkedet end tidligere

November 2022

F

Forskning

Vidensoverblik

Danskerne overvurderer omfanget af sort arbejde

November 2022

F

Forskning

Vidensoverblik

Vi bor i dag mere etnisk blandet end for 20 år siden

Oktober 2022

F

Forskning

Vidensoverblik

Corona koster på levealderen
– men ikke i Danmark

Oktober 2022

F

Forskning

Vidensoverblik

Uligheden i disponibel indkomst er steget med 33 procent på 25 år

September 2022

F

Forskning

Vidensoverblik

Voksne opvokset i velstillede hjem modtager flere offentlige serviceydelser end voksne opvokset i dårligt stillede hjem

September 2022

F

Forskning

Vidensoverblik

Unge overhaler forældres velfærd

August 2022

F

Forskning

Vidensoverblik

Ny bog giver omfattende beskrivelse af anbragte børn og unge og de institutioner, de er anbragt på

August 2022

F

Forskning

Vidensoverblik

Betydningen af de første leveår afhænger af, hvad der sker i teenageårene

Juli 2022

1 2 3 4 5

...

18