Vi skaber forskning, som bidrager til at sikre velfærdsstatens sociale og økonomiske bæredygtighed

Billede
F

Forskning

ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed arbejder upartisk og videnskabeligt. Karakteristisk for forskningen er, at den altid tager afsæt i væsentlige og relevante udfordringer for velfærdsstaten. Målet med forskningen er at forbedre vidensniveauet og kvaliteten af den offentlige debat og skabe det bedst tænkelige udgangspunkt for de politiske beslutningstagere.

Upartisk forskning

Forskningen udføres hovedsageligt på baggrund af projektbevillinger fra ROCKWOOL Fondens bestyrelse, men udarbejdes i fuld uafhængighed af bestyrelsen.

 

Forskningen gennemføres ofte i et tæt samarbejde med eksterne forskere fra de bedste universiteter og forskningsinstitutioner i Europa og USA.

 

For at sikre relevans og en høj akademisk standard forelægges samtlige projekter en programkomite for forskning, inden de forelægges bestyrelsen. Programkomiteen består af toneangivende professorer fra skandinaviske universiteter.

ROCKWOOL Fonden Berlin

En del af ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed er fysisk placeret i Berlin. Denne del ledes til daglig af professor Christian Dustmann, og den har sin egen selvstændige profil.

 

Ligesom for ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed i København er det en vigtig mission for enheden i Berlin at forbedre grundlaget for de politiske beslutninger, der tages i Danmark såvel som i resten af EU, i forhold til udfordringer for velfærdsstatens holdbarhed. Dette opnås gennem uafhængig og upartisk forskning på højeste niveau, som formidles til beslutningstagere og offentligheden i øvrigt.

 

Mens forskningsenheden i København især fokuserer på udfordringer for den danske velfærdsstat, fokuserer enheden i Berlin i højere grad på udfordringer relateret til internationale forhold, f.eks. fremtidige handelsforbindelser med Asien, og hvordan disse påvirker velfærden for alle EU-borgere. Et højt prioriteret område er udfordringer for velfærdsstaten som følge af international migration.

Seminarer

Forskningsenheden afholder seminar hver anden uge, hvor forskere fra hele Europa kommer og holder oplæg om deres arbejde.