Udgivelser

F

Forskning

Vidensoverblik

Universitetsuddannelse giver indvandrere større løngevinster end kortere uddannelser

September 2023

F

Forskning

Vidensoverblik

Kilderne til social arv adskiller sig alt efter familiers indkomstniveau

August 2023

F

Forskning

Vidensoverblik

Forældre betaler dyrt for de bedste folkeskoler

August 2023

F

Forskning

Vidensoverblik

Ikke flere kriminelle, men mere kriminalitet som følge af lange ventetider ved domstolene

August 2023

F

Forskning

Vidensoverblik

Flygtningebørn i skolen påvirker ikke andre elevers testresultater

Juni 2023

F

Forskning

Vidensoverblik

Under corona blev kvinder mere stressede end mænd

Juni 2023

F

Forskning

Vidensoverblik

”Tidlige investeringer” i børn er ikke altid rettidige

April 2023

F

Forskning

Vidensoverblik

Flere socialt dårligt stillede danskere vil dø før pensionsalderen

April 2023

F

Forskning

Vidensoverblik

Effekten af beskæftigelsesreformer afhænger af efterspørgslen efter arbejdskraft

April 2023

F

Forskning

Vidensoverblik

Kriminelle grupper øger risikoen for, at flygtningedrenge bliver ungdomskriminelle

April 2023

F

Forskning

Vidensoverblik

24-årsreglen: Markant færre gifter sig og får første barn

April 2023

F

Forskning

Vidensoverblik

Stigende social arv medfører stigende ulighed i uddannelsesudgifter

Marts 2023

F

Forskning

Vidensoverblik

Onlineværktøj viser velstand og ulighed i Danmark

Marts 2023

F

Forskning

Vidensoverblik

Danske kvinder får færre børn end deres foretrukne antal

Marts 2023

F

Forskning

Vidensoverblik

Lige mange drab i Danmark og Sverige – men stor forskel på, hvem der dræbes

Marts 2023

I

Intervention

Vidensoverblik

Sms-baseret sprogindsats viser ingen effekt på børns sprog

Januar 2023

1 2 3 4 5

...

18