I Danmark anbringes børn i længere tid end i sammenlignelige lande

Vidensoverblik

Maj 2024

task_alt

Eksternt bedømt

I Danmark bliver færre børn anbragt uden for hjemmet end i andre lande, men til gengæld varer anbringelserne i længere tid. 10 ud af 1.000 danske børn er anbragt, hvilket er flere end i fx Sverige, hvor 7 ud af 1.000 børn er anbragt. Men omvendt anbringer svenskerne årligt dobbelt så mange børn som i Danmark. Forskningen peger på, at længere anbringelser og færre ture ind og ud af anbringelser giver bedre trivsel for børnene.

At danske børn anbringes udenfor hjemmet i længere tid end i sammenlignelige lande kan udledes af to forskellige mål: Dels er en større andel danske børn anbragt på en given dag på året end de fleste andre lande. Dels er den årlige andel af børn, der oplever at påbegynde en anbringelse, lavere.

Det viser et nyt studie fra ROCKWOOL Fonden, der er lavet i samarbejde med flere internationale universiteter.

Figur 1 viser således anbringelsesraten, dvs. antallet af anbragte børn uden for hjemmet en given dag på året (oftest 31. december) ud af 1.000. Af figuren fremgår det, at Grønland har langt den højeste anbringelsesrate med 54 per 1000 børn anbragt uden for hjemmet. Blandt de andre nordiske lande er det det kun Finland, der har en højere anbringelsesrate end Danmark med 15 anbragte børn per 1000 over for Danmarks 10 per 1000. I Norge er der tale om 9 per 1000, 7 per 1000 i Sverige og lidt mere end 1 per 1000 på Island.

Der er dog ikke en entydig sammenhæng mellem, hvor mange børn er anbragt en given dag på året i forhold til, hvor mange børn der påbegynder en ny anbringelse i løbet af et år.

Det skyldes, at børn er anbragt uden for hjemmet i forskellige mængder af tid i forskellige lande. Selvom der kun er tilgængelige data på, hvor mange børn påbegynder en anbringelse i løbet af året for en mindre gruppe af lande, er det i Danmark fx kun 2 ud af 1000 børn, der påbegynder en anbringelse årligt, hvorimod det i Sverige er 4 ud af 1000. Ligeledes har også USA en større andel af børn, der påbegynder en anbringelse (3 per 1000) end Danmark, selvom en mindre andel af børn er anbragt en given dag.

Alt i alt peger det på en tendens, hvor børn anbragt i Danmark er anbragt i længere perioder, end de er i en lang række af de lande, som Danmark ofte sammenligner sig med. Fra tidligere forskning ved vi, at længere anbringelser og færre turen ind og ud af anbringelser (såkaldte svingdørsanbringelser), hænger sammen med bedre trivsel og en mere succesfuld overgang til voksenlivet.

Studiet har indsamlet data på børns kontakter med det sociale system i 44 industrialiserede lande og nationale territorier i Europa, Nordamerika, Østasien og Oceanien over en 20-årig periode. Til studiet hører også en database over børns kontakter med det sociale system, som stilles frit til rådighed for forskere verden over.

Billede

Note: Figuren viser antal børn anbragt uden for hjemmet på en given dag på året (oftest 31. december) for udvalgte lande og opgjort per 1000 børn. Alle tal er fra senest tilgængelige år, hvilket for de fleste lande er 2020. For Grønland er der dog tale om 2019, Finland 2019, Frankrig 2017, Island 2019. Kilde: ROCKWOOL Fonden.

Billede

Note: Figuren viser, hvor mange børn per 1000 børn, der oplever at starte en anbringelse i løbet af året for udvalgte lande. Alle tal er fra senest tilgængelige år, hvilket for de fleste lande er 2020. For Tyskland er der dog tale om 2016. Kilde: ROCKWOOL Fonden.

Relaterede udgivelser

Forskningsrapport

Forskningsrapport

Two Decades of Child Welfare System Contact in the Global North: Trends from 44 Countries

Gå til forskningsrapporten