Udgivelser

F

Forskning

Vidensoverblik

Stigende social arv medfører stigende ulighed i uddannelsesudgifter

Marts 2023

F

Forskning

Forskningsrapport

Social arv og offentlige udgifter til uddannelse

Marts 2023

F

Forskning

Værktøj og grafik

Velstand og ulighed

Marts 2023

F

Forskning

Bog

Velstand og ulighed

Marts 2023

F

Forskning

Vidensoverblik

Nyt onlineværktøj viser velstand og ulighed i Danmark

Marts 2023

F

Forskning

Podcast

Hvad vi ved om de dømte og deres kriminalitet

Marts 2023

F

Forskning

Video

Boglancering: Hvad vi ved om de dømte og deres kriminalitet

Marts 2023

F

Forskning

Forskningsrapport

Comparing ideal family size with observed and forecasted completed cohort fertility in Denmark and Norway

Marts 2023

F

Forskning

Vidensoverblik

Danske kvinder får færre børn end deres foretrukne antal

Marts 2023

F

Forskning

Bog

Hvad vi ved om de dømte og deres kriminalitet

Marts 2023

F

Forskning

Vidensoverblik

Lige mange drab i Danmark og Sverige – men stor forskel på, hvem der dræbes

Marts 2023

F

Forskning

Indlæg

Konsekvenserne af skærpede karakterkrav for adgang til de gymnasiale uddannelser

Marts 2023

F

Forskning

Podcast

Forældres parforholdsophør og børns læring

Februar 2023

F

Forskning

Podcast

Erhvervsuddannelser og mangel på faglært arbejdskraft

Marts 2023

F

Forskning

Indlæg

Varetægtsfængsling skader arbejds- og familieliv uanset skyld. Systemet kan indrettes bedre

Januar 2023

I

Intervention

Video

Sprogindsats engagerer divers forældregruppe, men viser ingen effekt på børns sprog

Januar 2023

1 2 3 4 5

...

53