Udgivelser

I

Intervention

Interventionsrapport

Ungefortællinger – NExTWORK

April 2024

I

Intervention

Podcast

Kønsforskelle fra fødsel til død

April 2024

I

Intervention

Indlæg

Der er for mange myter i debatten om mistrivsel

Marts 2024

I

Intervention

Værktøj og grafik

Kønsforskelle fra fødsel til død

Marts 2024

I

Intervention

Video

Kønsforskelle fra fødsel til død

Marts 2024

I

Intervention

Forskningsrapport

Differences in outcomes between men and women from cradle to grave

Marts 2024

I

Intervention

Vidensoverblik

Kønsforskelle fra fødsel til død: Drenge og mænd klarer sig dårligere end piger og kvinder – undtagen på arbejdsmarkedet

Marts 2024

I

Intervention

Forskningsrapport

Suicides, drug poisonings, and alcohol-related deaths cluster with health and social disadvantage in 4.1 million citizens from two nations

Februar 2024

I

Intervention

Vidensoverblik

Udsatte borgere dør oftere af fortvivlelsesdødsfald

Februar 2024

I

Intervention

Podcast

Sårbare mænd og fortvivlelsesdødsfald

Januar 2024

I

Intervention

Indlæg

Forældrenes oplevelse af processuel retfærdighed er vigtig

Oktober 2023

I

Intervention

Forskningsrapport

Deskriptiv opgørelse af udsatte unge i perioden 2011-2021

September 2023

I

Intervention

Indlæg

15-17-årige udenfor job og uddannelse i perioden 2011-2021

August 2023

I

Intervention

Interventionsrapport

Beskæftigelsesindsatsen NExTWORK

Juni 2023

I

Intervention

Video

Sprogindsats engagerer divers forældregruppe, men viser ingen effekt på børns sprog

Januar 2023

I

Intervention

Vidensoverblik

Sms-baseret sprogindsats viser ingen effekt på børns sprog

Januar 2023

1 2 3 4 5

...

9