Udgivelser

F

Forskning

Vidensoverblik

Et aldrende Danmark

Marts 2022

F

Forskning

Vidensoverblik

Læren af 40 års dansk integrationspolitik

Marts 2022

F

Forskning

Vidensoverblik

Fars fængselsstraf øger risikoen for ikke at gennemføre grundskolen

Marts 2022

F

Forskning

Vidensoverblik

Antallet af besøg har ingen indflydelse på, hvordan indsatte klarer sig

Februar 2022

F

Forskning

Vidensoverblik

Beskæftigelse medfører mindre danskundervisning

Januar 2022

F

Forskning

Vidensoverblik

Store udfordringer med hverdagen under corona

Januar 2022

F

Forskning

Vidensoverblik

Forøget risiko for psykisk sygdom hos flygtningefædre inden familiesammenføring

December 2021

F

Forskning

Vidensoverblik

Unges tilknytning til arbejdsmarkedet

December 2021

F

Forskning

Vidensoverblik

Kriminel adfærd smitter – og mest i tætbefolkede områder

December 2021

F

Forskning

Vidensoverblik

Udsatte og anbragte børn får oftere domme og psykiatrisk behandling

November 2021

F

Forskning

Vidensoverblik

Corona sænker forventet levetid markant i de fleste lande – men ikke i Danmark

November 2021

I

Intervention

Vidensoverblik

En indsats der undersøger og skaber viden om, hvordan flere unge kan gennemføre en erhvervsuddannelse

Oktober 2021

F

Forskning

Vidensoverblik

Børns sundhed har social slagside

Oktober 2021

F

Forskning

Vidensoverblik

Forbrug af velfærdsydelser går igen på tværs af generationer

August 2021

F

Forskning

Vidensoverblik

Muslimske friskoleelever lige så velintegrerede som muslimske børn i folkeskolen

Juni 2021

F

Forskning

Vidensoverblik

Strammere krav til permanent ophold sænkede beskæftigelsen for flygtninge

Juni 2021

2 3 4 5 6

...

18