Udgivelser

F

Forskning

Vidensoverblik

Forøget risiko for psykisk sygdom hos flygtningefædre inden familiesammenføring

December 2021

F

Forskning

Vidensoverblik

Unges tilknytning til arbejdsmarkedet

December 2021

F

Forskning

Vidensoverblik

Kriminel adfærd smitter – og mest i tætbefolkede områder

December 2021

F

Forskning

Vidensoverblik

Udsatte og anbragte børn får oftere domme og psykiatrisk behandling

November 2021

F

Forskning

Vidensoverblik

Corona sænker forventet levetid markant i de fleste lande – men ikke i Danmark

November 2021

I

Intervention

Vidensoverblik

En indsats der undersøger og skaber viden om, hvordan flere unge kan gennemføre en erhvervsuddannelse

Oktober 2021

F

Forskning

Vidensoverblik

Børns sundhed har social slagside

Oktober 2021

F

Forskning

Vidensoverblik

Forbrug af velfærdsydelser går igen på tværs af generationer

August 2021

F

Forskning

Vidensoverblik

Muslimske friskoleelever lige så velintegrerede som muslimske børn i folkeskolen

Juni 2021

F

Forskning

Vidensoverblik

Strammere krav til permanent ophold sænkede beskæftigelsen for flygtninge

Juni 2021

F

Forskning

Vidensoverblik

Mindre skattesnyd med nyt kontrolsystem

Maj 2021

F

Forskning

Vidensoverblik

Børn af indvandrere oplever langt oftere fædres fængsling end danske børn

April 2021

F

Forskning

Vidensoverblik

Unge med ikke-vestlig baggrund uddanner sig i længere tid og gifter sig senere

April 2021

I

Intervention

Vidensoverblik

Tilpasning af en sprogindsats fra USA til Danmark

Marts 2021

F

Forskning

Vidensoverblik

I både Danmark og USA er social arv med til at forme hele livet

Marts 2021

F

Forskning

Vidensoverblik

Ventetiden på en asylafgørelse er steget

Marts 2021

2 3 4 5 6

...

17