Sådan støtter vi

I henhold til ROCKWOOL Fondens fundats har fonden følgende formål:

 

”Fondens formål er, alt efter fondsbestyrelsens nærmere beslutning, at støtte videnskabelige, humanitære, kunstneriske eller sociale formål, samt at bidrage til forbedring af miljø og samfundsudvikling.”

 

ROCKWOOL Fondens bestyrelse har i henhold til de formål, der er opstillet i fundatsen, besluttet at prioritere støtte til projekter, der har som mål at generere ny, uafhængig viden, der kan styrke velfærdssamfundets økonomiske og sociale bæredygtighed.

 

Fonden modtager mange ansøgninger om støtte, og fondens bestyrelse prioriterer, at størstedelen af fondens frie midler bevilliges til at støtte forskning og generering af viden om løsninger til konkrete samfundsudfordringer. Disse projekter kan være udformet selvstændigt, eller de kan være udformet i samarbejde med fondens forskningsenhed og interventionsenhed, men for dem alle gælder, at de før fremlæggelse for bestyrelsen gennemgår en grundig proces med vurdering i fagkyndige komiteer.

Venligst vær opmærksom på, at ROCKWOOL Fondens bestyrelse har prioriteret, at fonden ikke støtter projekter og aktiviteter, der har følgende formål:

 

  • Partipolitiske, kirkelige eller religiøse formål.
  • Underholdningsformål, sports- og fritidsorienterede formål, herunder sportsklubber.
  • Lejrophold og rejser generelt.
  • Studieture, kandidatprojekter, herunder udlandsophold.
  • Udgivelse af bøger, der ikke har forbindelse med ROCKWOOL Fondens aktiviteter

 

Ved spørgsmål om, hvorvidt forskningsprojekter falder ind under Fondens emneområder, kan man henvende sig til Bodil Wullum Nielsen.

 

Ansøgninger kan indgives gennem Fondens ansøgningssystem og vil blive behandlet på førstkommende bestyrelsesmøde efter ansøgningsperioden angivet i systemet. Herefter vil ansøger få svar på, om ansøgningen er imødekommet. Afslag kan ikke forventes at blive begrundet. Yderligere information om ansøgningsproces fremgår af ansøgningssystemet. Såfremt dette ikke er fyldestgørende, bedes ansøger skrive til kontakt@rockwoolfonden.dk.

Næste ansøgningsperiode åbner i marts 2024.