Unges personlighed og familienormer kan forudsige uddannelseslængden for personer med dansk og ikke-vestlig baggrund

Vidensoverblik

Marts 2024

task_alt

Eksternt bedømt

Længden af uddannelse som 30-årig hænger sammen med, hvordan man som ung opfattede sig selv, og hvilke normer man har med hjemmefra. Selvopfattelsen og familienormerne kan også delvist forklare, at personer med ikke-vestlig baggrund opnår kortere uddannelse end personer med dansk baggrund.

Vidensoverblik
Også i dette vidensoverblik:
Selvopfattelse og familienormer hænger sammen med 9.klasses karakterer
Unge med ikke-vestlig baggrund har mere selvtillid end danske unge, men forventer i højere grad traditionelle kønsroller i deres fremtidige familieliv

Relaterede udgivelser

Forskningsrapport

Forskningsrapport

Different or alike? Associations between PISA measures, primary school grade point average, and highest educational achievement among immigrants and natives

Gå til forskningsrapporten
podcast

Podcast

Betydningen af familiemønstre og -normer for unges uddannelse

Gå til podcasten