Arbejdsmarked og beskæftigelse

Indretningen af arbejdsmarkedet er centralt i forhold til velfærdsstatens holdbarhed. Arbejdsmarkedet er afgørende for den enkeltes muligheder for at forsørge sig selv og sin familie og dermed ikke at være afhængig af offentlig forsørgelse. Arbejdsmarkedet er også afgørende i forhold til at sikre et beskatningsgrundlag, der kan finansiere velfærdsstatens udgifter til overførselsindkomster og serviceydelser.

 

Der er mange institutioner og meget lovgivning, der er med til at danne rammerne om arbejdsmarkedet. Det gælder institutioner omkring løndannelse og ansættelsesforhold, og det gælder lovgivning omkring dagpenge, aktivering og meget mere. Overordnet set beskrives det danske arbejdsmarked ofte som en variant af den såkaldte flexicurity-model. En model, hvor der er stor fleksibilitet for arbejdsgivere til at hyre og fyre, men til gengæld også et sikkerhedsnet i form af overførselsindkomster i tilfælde af arbejdsløshed.

 

Ud over de overordnede rammer for arbejdsmarkedet, og herunder de forskellige elementer i flexicurity-modellen, er sammensætningen af udbuddet af og efterspørgslen efter arbejdskraft også afgørende for, hvor godt arbejdsmarkedet løser opgaven med at sikre en lav ledighed og et godt match mellem lønmodtagere og virksomheder. En væsentlig ændring i sammensætningen af arbejdsudbuddet i de seneste årtier er f.eks., at en voksende del af arbejdsstyrken er indvandret til Danmark. En anden stor forandring er, at uddannelsessammensætningen har ændret sig i retning af flere med videregående uddannelse og færre faglærte og ufaglærte, og en tredje ændring er, at de ældre udgør en voksende andel af arbejdsmarkedet.

 

I ROCKWOOL Fonden beskæftiger vi os bredt med betydningen af arbejdsmarkedets institutioner og lovgivning i forhold til at sikre beskæftigelse. Der er også meget fokus på de udfordringer, der kan være angående at sikre beskæftigelse for særlige grupper på arbejdsmarkedet. Vigtigheden af at finde fodfæste på arbejdsmarkedet handler nemlig ikke kun om de offentlige finanser – det har også stor betydning for den enkeltes liv og udfoldelsesmuligheder.