Udgivelser

F

Forskning

Vidensoverblik

Lokal økonomisk ulighed hænger sammen med forbruget af antidepressiv medicin

Juni 2024

F

Forskning

Vidensoverblik

Førtidspensionsreformen har ikke fået flere i ordinært job

Maj 2024

F

Forskning

Vidensoverblik

Over hver anden dømte slipper for fængslet – fodlænke og samfundstjeneste tager over

Maj 2024

F

Forskning

Vidensoverblik

Lavere ydelser til flygtningefamilier giver et markant samfundsøkonomisk tab

Maj 2024

F

Forskning

Vidensoverblik

I Danmark anbringes børn i længere tid end i sammenlignelige lande

Maj 2024

F

Forskning

Vidensoverblik

Udenlandsk arbejdskraft har kun begrænset betydning for statsfinanserne

April 2024

F

Forskning

Vidensoverblik

Et mangfoldigt marked for frit valg på hjemmeplejeområdet

Marts 2024

F

Forskning

Vidensoverblik

Unges personlighed og familienormer kan forudsige uddannelseslængden for personer med dansk og ikke-vestlig baggrund

Marts 2024

I

Intervention

Vidensoverblik

Kønsforskelle fra fødsel til død: Drenge og mænd klarer sig dårligere end piger og kvinder – undtagen på arbejdsmarkedet

Marts 2024

F

Forskning

Vidensoverblik

Overdødelighed og mistede leveår på grund af COVID-19 pandemien i Danmark – hvad har vi lært?

Februar 2024

I

Intervention

Vidensoverblik

Udsatte borgere dør oftere af fortvivlelsesdødsfald

Februar 2024

F

Forskning

Vidensoverblik

De fleste Airbnb-værter indberettede ikke deres indkomst, hvilket har ført til stort tab af skatteindtægter

Januar 2024

F

Forskning

Vidensoverblik

Kulturel imødekommenhed skader hverken integration, trivsel eller fagligt niveau i folkeskolen

Januar 2024

F

Forskning

Vidensoverblik

Flest enlige pensionister ligger under fattigdomsgrænsen

Januar 2024

F

Forskning

Vidensoverblik

Intensiv beskæftigelsesindsats har begrænset effekt for indvandrere længst fra arbejdsmarkedet

Oktober 2023

F

Forskning

Vidensoverblik

Skæve arbejdstider går ud over kvinders mentale helbred

September 2023

1 2 3 4 5

...

18