Udgivelser

F

Forskning

Vidensoverblik

Den sociale arv i uddannelse er steget markant gennem de sidste 20 år

Februar 2021

F

Forskning

Vidensoverblik

Hjemmearbejde under corona koster på arbejdstiden

Februar 2021

F

Forskning

Vidensoverblik

Unges valg af ungdomsuddannelser giver økonomiske fordele

Januar 2021

I

Intervention

Vidensoverblik

Undersøgelse viser store forskelle i børns sprog og mulighed for forbedring

December 2020

F

Forskning

Vidensoverblik

Danskernes risiko for at udvikle stress og depression faldt under corona-nedlukningen

December 2020

F

Forskning

Vidensoverblik

Sammenhæng mellem karakterer og dårligt mentalt helbred

November 2020

F

Forskning

Vidensoverblik

De fleste velfærdsydelser går til 10% af danskerne

September 2020

F

Forskning

Vidensoverblik

Sundhed i Danmark præget af sociale forskelle og social arv

September 2020

F

Forskning

Vidensoverblik

Hjernerystelser koster i erhvervsaktivitet og løn flere år efter hændelsen

September 2020

I

Intervention

Vidensoverblik

Evaluation of the teaching material, Perspekt 2.0

August 2020

I

Intervention

Vidensoverblik

Evaluering af undervisningsmaterialet Perspekt 2.0

August 2020

I

Intervention

Vidensoverblik

Ny indsats, som skal styrke elevers skolegang

August 2020

F

Forskning

Vidensoverblik

De skandinaviske lande bliver mere ens

August 2020

F

Forskning

Vidensoverblik

Det er i stigende grad studenter med relativt lave karakterer, der bliver uddannet som lærere

August 2020

F

Forskning

Vidensoverblik

Sproglig understøttelse i børnehaven mindsker de sociale forskelle senere i barndommen

August 2020

F

Forskning

Vidensoverblik

Ressourcestærke børn går oftere på skoler, hvor ressourcestærke lærere arbejder

August 2020

3 4 5 6 7

...

17