Skole og uddannelse

At sikre gode skoler og uddannelsestilbud er en kerneopgave for velfærdsstaten. Sammen med velfærdsstaterne i de andre nordiske lande hører den danske velfærdsstat til gruppen af universelle velfærdsstater, hvor der er lige adgang for alle til tilbuddene fra den offentlige sektor. Helt centralt er her den frie og lige adgang til skole og uddannelser. Denne frie og lige adgang til skole og uddannelser er en vigtig forklaring på velfærdsstatens succes med at skabe velstand og en forholdsvis lav grad af ulighed.

 

Den store betydning af skole og uddannelse gør, at der ofte er meget politisk opmærksomhed på indretningen af skole- og uddannelsessystemet og på ressourceforbruget i systemet. Nogle af de helt centrale spørgsmål for så vidt angår skolen er, om eleverne opnår et tilfredsstillende niveau af faglige færdigheder, og om de trives i deres hverdag. Et vigtigt spørgsmål er også, om skolen i tilstrækkelig grad er med til at bryde den sociale arv.

I forhold til uddannelsessystemet i øvrigt er vigtige spørgsmål, hvordan det sikres, at så mange unge som muligt får en uddannelse, hvorvidt uddannelsessystemet giver unge de kompetencer, de har brug for på arbejdsmarkedet, og om det formår at håndtere grupper med særlige udfordringer som f.eks. indvandrere eller udsatte unge.

 

I ROCKWOOL Fonden beskæftiger vi os med et bredt udsnit af de problemstillinger, der er i forhold til at opnå et godt skole- og uddannelsessystem. Skolen er et centralt omdrejningspunkt i de fleste børns liv, og den har derved ikke bare stor betydning for den enkelte børnefamilies dagligdag og trivsel, men den har også afgørende betydning for resten af barnets liv.