Sundhed og trivsel

Da sundhed og trivsel er helt afgørende for befolkningens velfærd, er det også et vigtigt fokusområde for velfærdsstaten. Det er desuden en kerneopgave for velfærdsstaten at sikre et godt og velfungerende sundhedsvæsen. Sammen med velfærdsstaterne i de andre nordiske lande hører den danske velfærdsstat til gruppen af universelle velfærdsstater, hvor der er lige adgang for alle til tilbuddene i den offentlige sektor. Helt centralt er her den lige adgang til sundhedsydelser, men da disse ydelser stort set stilles gratis til rådighed for befolkningen, er sundhedsudgifter også en stor finansiel belastning af velfærdsstaten.

 

Der er ofte politisk fokus på sundhed og trivsel, men det er et område, der kan komme endnu mere fokus på i de kommende år. Det skyldes ikke mindst, at de ældre udgør en voksende andel af befolkningen, og de ældre er i særlig grad brugere af sundhedssystemet. Det fremtidige behov for sundhedsydelser og dermed også finansieringen af sundhedsudgifter er derfor meget afhængig af udviklingen i levetiden, og hvorvidt der er sund aldring eller ej.

Et andet område, der er voksende opmærksomhed omkring, er udviklingen i det mentale helbred og trivslen blandt børn og unge. Et tredje område er uligheden i sundhed, som opstår på tværs af forskellige befolkningsgrupper på trods af den formelt lige adgang til sundhedsydelserne.

 

I ROCKWOOL Fonden beskæftiger vi os med de mere overordnede spørgsmål om befolkningens sundhed og ikke med mere specifikke forhold omkring sygdomme, medicin o.l.