Om ROCKWOOL Fonden

Billede

ROCKWOOL Fonden er en almennyttig fond med et bredt almennyttigt formål. Fondens bestyrelse prioriterer, at fondens midler støtter tilvejebringelsen af viden, der kan bidrage til at styrke velfærdsstatens sociale og økonomiske bæredygtighed. ROCKWOOL Fonden er selvfinansieret og upartisk.

Historie og værdigrundlag

ROCKWOOL Fonden blev etableret i december 1981, hvor seks medlemmer af Kähler-familien overdrog, hvad der svarer til 25% af aktierne i ROCKWOOL A/S. Fra starten var det et erklæret mål at bidrage med uafhængig, troværdig forskning til gavn for brede dele af befolkningen, og i 1987 blev ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed etableret med netop dette formål for øje. Forskningsenheden har i dag kontorer i København og i Berlin. I 2015 blev ROCKWOOL Fondens Interventionsenhed oprettet med henblik på at komplementere forskningen med tilvejebringelse af viden om mulige løsninger på de udfordringer, samfundet står overfor.

 

Det overordnede mål for fondens støtte er at bidrage til en styrkelse af velfærdsstatens sociale og økonomiske bæredygtighed ved at skabe ny og uafhængig viden om samfundsmæssige udfordringer og at undersøge mulige løsninger på disse gennem praktiske interventioner. Uafhængig frembringelse og formidling af relevant viden og fakta er afgørende for, at vi som samfund kan føre en meningsfuld og væsentlig demokratisk samtale, ligesom det er et vigtigt bidrag til, at de politiske beslutningstagere kan foretage prioriteringer og indrette velfærdssamfundets institutioner på det bedst oplyste grundlag.

Ejerskabspolitik

ROCKWOOL Fonden er en ikke-erhvervsdrivende fond med almenvelgørende formål. Fonden er en betydelig aktionær i ROCKWOOL A/S med 23% af aktiekapitalen og 28% af stemmerne. Ledelsen af ROCKWOOL A/S udøves af selskabets bestyrelse og direktion. Fonden udøver sit ejerskab gennem deltagelse på ROCKWOOL A/S’ generalforsamlinger.

Forskning

ROCKWOOL Fonden støtter upartisk forskning, som relaterer sig til økonomiske og sociale udfordringer, der har stor betydning for velfærdssamfundets bæredygtighed. Målet med støtten til forskning er at skabe det bedst mulige beslutningsgrundlag for de politiske beslutningstagere og samtidig forbedre kvaliteten af den offentlige debat.

Forskning

Intervention

ROCKWOOL Fonden støtter tilvejebringelse af viden om mulige løsninger på centrale samfundsudfordringer. Målet med støtten til interventioner er at forstå udfordringerne, deres årsager, de bagvedliggende mekanismer og mulige løsninger.

Intervention
Billede

Velfærdsemner

Velfærdsstatens bæredygtighed er et vidt begreb. Derfor har ROCKWOOL Fonden lagt sig fast på fire velfærdsemner, som tilsammen afspejler, hvad Fondens bestyrelse har valgt at fokusere på. Læs mere om hvert velfærdsemne nedenfor.

Vores organisation

ROCKWOOL Fondens bestyrelse beslutter hvilke projekter, der skal støttes, på baggrund af anbefalinger fra de tilknyttede fagkyndige komiteer. Støttede projekter udføres i fuld uafhængighed. Bestyrelsen informeres om fremdriften i projekterne, men er først informeret om projekternes resultater efter den akademiske publicering.

Årsrapporter

Årsrapport 2023

Hent årsrapport (pdf)

Historisk opfølgning

Historisk opfølgning 1981 til 2022

Hent historisk opfølgning (pdf)