Vi skaber viden om velfærdssamfundets udfordringer
og om mulige nye løsninger

Forskning

Vi skaber forskning, som bidrager til at sikre velfærdsstatens sociale og økonomiske bæredygtighed.

Forskning

Intervention

Vi skaber viden om velfærdssamfundets udfordringer med henblik på at udforske mulige løsninger.

Intervention