Familie og sociale forhold

I Danmark har vi stor frihed til at indrette vores familieliv, som vi ønsker. Nogle bor alene, andre i storfamilier. Nogle bliver skilt, nogle finder nye partnere, nogle får mange børn, og andre vælger slet ikke at få nogen. Vi har stor frihed til at strukturere vores fritid – også selvom vi tit kan se en sammenhæng mellem vores valg og vores køn, uddannelse eller alder. De valg, vi træffer i privaten, har dog også betydning i det store billede, og større tendenser kan ende med at have konsekvenser for samfundet som helhed.

 

En vigtig opgave for velfærdsstaten er at sikre, at så få som muligt er marginaliseret i samfundet, hvor de lever et liv væk fra arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet. Et liv, som i nogle tilfælde kan være præget af kriminalitet og stofmisbrug. Det er også en særlig opgave for velfærdsstaten at sikre en rimelig levestandard for de mennesker, der af forskellige årsager har problemer med at begå sig på arbejdsmarkedet og i samfundet generelt set. Det sikres bl.a. gennem overførselsindkomster, men også gennem tilbud, der kan hjælpe de udsatte grupper. Der er særlig opmærksomhed omkring børn, der fødes ind i familier, der på forskellig vis er udfordret. Hvordan sikres det, at disse børn ikke arver de samme problemer som deres forældre?

Der er mange dilemmaer og vigtige spørgsmål, når det angår marginaliserede grupper. En vigtig type af spørgsmål er f.eks., i hvor høj grad økonomiske incitamenter virker i forhold til at bringe disse grupper ind på arbejdsmarkedet eller i uddannelsessystemet, og i hvor høj grad de bidrager til, at flere ender med en meget lav levestandard. I forhold til børnene er der vigtige spørgsmål angående effekten af anbringelser uden for hjemmet. Og i forhold til kriminalitet er der spørgsmål om, hvordan kriminalitet kan forebygges, og om effekterne af forskellige typer og omfang af straf.

 

I ROCKWOOL Fonden beskæftiger vi os med et bredt udsnit af de problemstillinger, der relaterer sig til de mere marginaliserede grupper i samfundet. Både i forhold til konsekvenserne for den enkelte og for velfærdssamfundet.