Ekstern bedømmelse

Hvad betyder ekstern bedømmelse?

Når ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed udgiver forskning, har det været underlagt ekstern bedømmelse.

 

Det betyder, at én eller flere velansete og uafhængige eksperter har gennemgået forskningen og har givet kommentarer og ændringsforslag til indholdet, hvilket derefter er blevet taget til efterretning.

 

Eksperterne er aldrig ansat i fonden, men modtager et honorar for opgaven, hvilket sikrer uafhængighed og grundighed.

 

 

Stillingsstruktur

 

Forskningsenhedens stillingsstruktur har samme opbygning som i universitetsverdenen. Før en medarbejder kan opnå en titel, skal vedkommendes udgivelser og professionelle virke bedømmes af en ekstern komite af velansete fagfæller fra universiteter på mindst samme niveau, som stillingen angår.

Eksternt bedømte udgivelser

I vores udgivelsesarkiv kan du finde alle eksternt bedømte udgivelser

Eksternt bedømte udgivelser