Udgivelser

F

Forskning

Bog

Skat, arbejde og lighed

November 2006

F

Forskning

Forskningsrapport

A Comparison of Welfare Payments to Asylum Seekers, Refugees, and Reunified Families

November 2006

F

Forskning

Forskningsrapport

From Asylum Seeker to Refugee to Family Reunification

September 2006

F

Forskning

Forskningsrapport

Metodebeskrivelse ved beregning af komparative kompensationsniveauer for asylansøgere, flygtninge og familiesammenførte i en række vesteuropæiske lande.

Juli 2006

F

Forskning

Forskningsrapport

Træk af avisdebatten om de arbejdsløse fra 1840’erne til 1940’erne: Bind 1: Debatten indtil 1907

Juli 2006

F

Forskning

Bog

Unge, fester og alkohol

Juli 2006

F

Forskning

Bog

Hjemmehjælp

Juli 2006

F

Forskning

Vidensoverblik

Danskerne bor stadig socialt blandet

Juni 2006

F

Forskning

Bog

En befolkning deler sig op?

Juni 2006

F

Forskning

Vidensoverblik

Sort arbejde er faldet

April 2006

F

Forskning

Vidensoverblik

Unge kandidater tjener bedst

Januar 2006

F

Forskning

Vidensoverblik

Social sikring af flygtninge markant anderledes i Danmark

November 2005

F

Forskning

Bog

Indvandringen til Europa

November 2005

F

Forskning

Forskningsrapport

Fra asylansøger over flygtning til familiesammenføring: Offentlige kontantydelser i disse situationer i en række vestlige lande

Oktober 2005

F

Forskning

Forskningsrapport

20-39-årige kvinder i Danmark fordelt efter herkomst, højeste fuldførte danske uddannelse og beskæftigelsesfrekvens 1. januar 2003

Juli 2005

F

Forskning

Vidensoverblik

Black Activities in Germany in 2001 and in 2004. A Comparison Based on Survey Data

Juni 2005

45 46 47 48 49

...

54