Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne

Forskningsrapport

December 2013

task_alt

Eksternt bedømt

Arbejdspapir nr. 29

Forskningsrapport

Skrevet af: Camilla Hvidtfeldt og Torben Tranæs

 

I arbejdsnotatet Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserneanalyseres sammenhængen mellem 9. klasses afgangskarakterer i dansk og matematik og sandsynligheden for efterfølgende at få succes på EUD. Notatet ser også på sammenhængen mellem karaktererne og lønnen som nyuddannet. Analysen er baseret på registerdata fra perioden 1982-2012.

 

Notatet indleder med at vise, hvordan stadig færre får en erhvervsuddannelse, fordi ungdomsårgangene er skrumpet, søgningen til EUD er faldet og frafaldet på EUD er steget betragteligt.

 

Herefter vises, at der er en højsignifikant sammenhæng mellem afgangskarakterer i dansk og matematik og succes- og gennemførselsraterne på EUD og lønnen som nyuddannet: Jo bedre karakterer, desto større sandsynlighed for at gennemføre og højere løn. Det er dog matematikkaraktererne, der har forudsigelseskraft på EUD, hvor det på det gymnasiale område er både matematik- og danskkaraktererne. Kender man resultatet i matematik, bliver man vedrørende EUD ikke klogere på hverken gennemførelsessandsynligheden eller lønnen som nyuddannet af at få danskkarakteren at vide. Hvad lønnen angår, er der faktisk en tendens til, at den falder med stigende danskkarakter for fastholdt matematikkarakter, så længe matematik er bestået.

 

Analysen viser dog også, at omkring 50 pct. af dem, der har fået en gennemsnitlig eksamenskarakter under 2 – svarende til dumpet – i dansk og/eller matematik faktisk formår at gennemføre en erhvervsuddannelse. Omkring 15 pct. af de elever, der starter på EUD, har så lave karakterer.

 

Notatet afrundes med en diskussion af, hvilke overvejelser resultaterne kan give anledning til i relation til den aktuelle diskussion om adgangskrav til erhvervsuddannelserne.

Relaterede udgivelser

Vidensoverblik

Vidensoverblik

De bestod ikke i folkeskolen – nu har halvdelen en erhvervsuddannelse

Gå til vidensoverblikket
bog

Bog

Unges valg og fravalg i ungdomsuddannelserne

Gå til bogen