Tax Reforms and Intertemporal Shifting of Wage Income

Forskningsrapport

December 2013

task_alt

Eksternt bedømt

Evidence from Danish Monthly Payroll Records

Study paper nr. 62

Forskningsrapport

Skrevet af: Peer Ebbesen Skov Claus Thustrup Kreiner og Søren Leth-Petersen

 

Skattereformen i 2010 (forårspakken v.2.0) fjernede mellemskatten og medførte dermed en reduktionen i skatten på den sidst tjente krone fra 63 % i 2009 til 56 % i 2010. Udsigten til den lavere beskatning i 2010 fik nogle skatteydere til at udskyde deres lønudbetaling fra slutningen af 2009 til januar 2010 for på den måde at mindske deres skattebetaling. Skatteydere, der flyttede indkomst på tværs af skatteåret, er karakteriseret ved at have en høj indkomst, at være blandt de bedst lønnede hos deres arbejdsgiver, at have en høj likviditet og ved at være ansat i mindre virksomheder. Endelig finder forfatterne, at denne form for skattetænkning fandt sted på tværs af brancher, mens der ikke er tydelige tegn på indkomstperiodisering blandt offentlige ansatte. De udskudte lønudbetalinger viser sig også at være afgørende for en beregning af skattereformens effekt på arbejdsudbuddet, idet hele kortsigtseffekten af skattereformen på den skattepligtige indkomst (arbejdsudbuddet) skyldes flytning af månedslønninger.

Relaterede udgivelser

Vidensoverblik

Vidensoverblik

Skattereformen i 2010 blev brugt til skattetænkning og havde ingen realeffekt på indtjeningen det første år

Gå til vidensoverblikket