Indvandring fra ikke-vestlige lande vil også være en nettoudgift for det offentlige i år 2050 – ved uændret indvandring og integration

Vidensoverblik

Januar 2014

task_alt

Eksternt bedømt

Vidensoverblik

Relaterede udgivelser

Forskningsrapport

Forskningsrapport

Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser

Gå til forskningsrapporten