Do Danish Children and Young People Receive Pocket Money?

Forskningsrapport

Juli 2013

task_alt

Eksternt bedømt

Study paper nr. 57

Forskningsrapport

Skrevet af: Jens Bonke

 

Notatet undersøger, hvilke børn der får lommepenge, og hvor mange penge de får. Analysen kortlægger blandt andet sammenhængen mellem lommepenge og forældres indkomst, barnets alder, fritidsjob, hvor mange lektier barnet laver, og hvor mange pligter barnet har i hjemmet. Notatet baseres på data indsamlet i Rockwool Fondens Forskningsenheds tids- og forbrugsundersøgelse udført i 2008-2009 og bygger på interview med over 650 børn i alderen 7-17 år. For at kunne identificere en eventuel udvikling i brugen af lommepenge sammenligner notatet udbredelsen af lommepenge nu med udbredelsen 15 år tidligere. Blandt notatets konklusioner er: – Færre 7-17-årige får lommepenge end for 15 år siden. I 1993 fik 3 ud af 4 (75 pct.) lommepenge. I 2009 var det kun 2 ud af 3 (66 pct.) – Børn får ikke flere lommepenge, hvis de passer deres lektier eller hjælper til i huset. – Enebørn får næsten dobbelt så meget i lommepenge, som børn uden søskende.

Relaterede udgivelser

Forskningsrapport

Forskningsrapport

The impact of incentives and interview methods on response quantity and quality in diary- and booklet-based surveys

Gå til forskningsrapporten