School Starting Age and Crime

Forskningsrapport

September 2013

task_alt

Eksternt bedømt

Hvordan påvirker tidlig/sen skolestart kriminel adfærd?

Study paper nr. 58

Forskningsrapport

Skrevet af: Rasmus Landersø Helena Skyt Nielsen og Marianne Simonsen

 

Ifølge lovgivningen skulle børn indtil 2009 starte i første klasse i det kalenderår, hvor de fylder syv år. Nogle børn startede, før de skulle. Mange startede efter. Men effekterne af tidlig/sen skolestart har været uklare. Dette notat undersøger, hvad alder ved skolestart betyder for, om de unge senere begår kriminalitet. Effekten på kriminalitet er dog ikke ens for alle. Det er kun børn fra ressourcestærke familier, der begår mindre kriminalitet, hvis de starter senere i skole. Senere skolestart mindsker ikke ungdomskriminaliteten for børn fra ressourcesvage familier.

Relaterede udgivelser

Vidensoverblik

Vidensoverblik

Senere skolestart har ingen effekt på uddannelsesniveau

Gå til vidensoverblikket