Does the Marginal Tax Rate Affect Activity in the Informal Sector?

Forskningsrapport

Maj 2014

task_alt

Eksternt bedømt

Study paper nr. 64

Forskningsrapport

Skrevet af: Peer Ebbesen Skov og Søren Leth-Petersen

 

Skat og sort arbejde hænger uløseligt sammen, for uden skat ville der heller ikke være noget sort arbejde. Men hvor meget ændrer danskerne deres sorte arbejdsudbud som følge af ændringer i skatteniveauet? Med skattereformen i 2010 blev de højeste marginalskatter sænket fra 63 til 56 pct. og samtidig blev topskattegrænsen hævet fra 377.000 kr. i 2009 til 424.000 kr. i 2010. Dermed slap en række tidligere topskatteydere helt for at betale topskat. For denne gruppe skatteydere faldt marginalskatten, dvs. skatten af den sidst tjente kr., fra 63 pct. i 2009 til 41 pct. i 2010. I dette arbejdspapir ser vi på, hvordan de reducerede marginalskatter påvirkede det sorte arbejdsudbud. Vi fortsætter derefter med at analysere effekten af den såkaldte Boligjobordning, som fra midten af 2011 gjorde det muligt at få skattefradrag for lønudgifter til istandsættelse, vedligeholdelse og rengøring af helårsboliger. Indførslen af Boligjobordningen betød, at prisen på hvidt arbejde inden for disse brancher blev lavere, hvilket gjorde gevinsten ved at købe sort arbejde mindre. Analyserne bygger på interviewdata indsamlet hvert efterår i perioden fra 2009-2012 hvor de samme respondenter er blevet interviewet om deres sorte arbejdsudbud.

Relaterede udgivelser

Vidensoverblik

Vidensoverblik

Fald i det sorte arbejde under krisen

Gå til vidensoverblikket
Forskningsrapport

Forskningsrapport

Danskernes sorte arbejde under krisen 2009-2012

Gå til forskningsrapporten
Forskningsrapport

Forskningsrapport

Danskernes sorte livsindkomst

Gå til forskningsrapporten