Unges valg og fravalg i ungdomsuddannelserne

Bog

December 2013

task_alt

Eksternt bedømt

- kvalitativt perspektiveret

bog

Skrevet af: Vibeke Hetmar med bidrag af Jakob Demant, Peter Gundelach, Margaretha Järvinen og Jeanette Østergaard

 

Uddannelsespolitisk er der i høj grad fokus på gennemførelse og frafald på ungdomsuddannelserne, ikke mindst på erhvervsuddannelserne, hvor frafaldet overskrider en tredjedel. Der er i den forbindelse rigtig mange bud på, hvorfor så mange unge ikke fuldfører den erhvervsuddannelse, de er begyndt på. På baggrund af en række interview blandt elever og lærere på ungdomsuddannelserne analyserer bogen på den ene side de krav og forventninger, der stilles til de unge på deres ungdomsuddannelse, og på den anden side de forudsætninger og holdninger, de unge kommer med efter folkeskolens 9. klasse. Undersøgelsespopulationen består af unge, der er gået ud af 9. klasse fra en københavnsk folkeskole i 2007. Konkret stiller og besvarer bogen bl.a. følgende spørgsmål: Hvilke læse- og skrivekrav møder de unge på ungdomsuddannelserne, og hvilken betydning har det for det videre uddannelsesforløb? Når en ung springer fra en ungdomsuddannelse, hvad er da begrundelsen og baggrunden for dette? Hvordan er forholdet mellem de måder, hvorpå de unge har fungeret i folkeskolen, deres valg af ungdomsuddannelse og deres holdninger og indsats på denne? Parallelt med bogen her udgives en kvantitativ undersøgelse, der belyser sammenhængen mellem på den ene side afgangskarakter i dansk og matematik og på den anden side sandsynligheden for at få succes på en erhvervsfaglig uddannelse.

 

“Samlet set bidrager bogen til den danske uddannelsesforskning med nuancerede, empirisk funderede perspektiver på unges møder med – og spring fra ungdomsuddannelserne.”

– Mette Pless i Dansk Sociologi

 

Relaterede udgivelser

Vidensoverblik

Vidensoverblik

De bestod ikke i folkeskolen – nu har halvdelen en erhvervsuddannelse

Gå til vidensoverblikket
Forskningsrapport

Forskningsrapport

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne

Gå til forskningsrapporten