Effects of Breast and Colorectal Cancer on Labour Market Outcomes – Average Effects and Educational Gradients

Forskningsrapport

November 2013

task_alt

Eksternt bedømt

Study paper nr. 59

Forskningsrapport

Skrevet af: Eskil Heinesen og Christophe Kolodziejczy

 

I dette papir estimeres kausale effekter af bryst- og kolorektalkræft på arbejdsmarkedstilknytning og indkomst op til 3 år efter diagnosen. Baseret på danske registerdata estimeres de gennemsnitlige effekter for kræftpatienterne (“average treatment effects on the treated”) ved hjælp af “propensity score weighting” metoder, idet der benyttes en sammenlignelig kontrolgruppe af personer, der ikke har haft kræft. Anvendelse af andre statistiske metoder (”matching” og ”difference-in-differences”) og en alternativ kontrolgruppe af personer, der får kræft på et senere tidspunkt, giver stort set de samme resultater. Kræft øger risikoen for at forlade arbejdsstyrken og for at modtage førtidspension, og effekterne er større for dem med kort uddannelse. Effekterne på indkomst er små og i de fleste tilfælde ikke statistisk signifikante. Nogle af de mekanismer, der kan have betydning for de sociale forskelle i effekter af kræft på arbejdsmarkedstilknytning, undersøges. Papiret er publiceret i Journal of Health Economics 2013, vol. 32: pp. 1028-1042.

Relaterede udgivelser

Vidensoverblik

Vidensoverblik

Overraskende mange fortsætter i job efter alvorlig kræftsygdom

Gå til vidensoverblikket