Udgivelser

F

Forskning

Forskningsrapport

Teknisk note om dansk empiri ad diskrimination på arbejdsmarkedet i forbindelse med jobsøgning

Oktober 2001

F

Forskning

Forskningsrapport

Dokumentation af data-grundlaget fra GDS undersøgelserne i november 2000 og juni 2001, som ligger til grund for Søren Brodersens artikel i Nyt fra Rockwool Fondens Forskningsenhed, september 2001

September 2001

F

Forskning

Forskningsrapport

Teknisk notat om kriminalitet blandt indvandrere og efterkommere med særligt henblik på straffelovsovertrædelser blandt unge mænd

Juni 2001

F

Forskning

Forskningsrapport

Kriminalitetsudviklingen i Danmark siden 1960

August 1998

F

Forskning

Forskningsrapport

The Shadow Economy in Western Europe

April 1998

F

Forskning

Forskningsrapport

Dokumentation af data-grundlaget fra GDS-undersøgelserne i Danmark marts 1998 og i Sverige december 1997 / januar 1998

Marts 1998

F

Forskning

Forskningsrapport

Et bidrag til studiet af uligheder i indkomstfordelingen

Januar 1998

F

Forskning

Forskningsrapport

Udviklingen i udbredelsen af frynsegoder blandt danske lønmodtagere 1979-1997

Juni 1997

F

Forskning

Forskningsrapport

Dokumentation af data-grundlaget fra GDS-undersøgelserne i februar/marts 1996 og februar 1997

Juni 1997

F

Forskning

Forskningsrapport

Actual and Potential Recipients of Welfare Benefits with a Focus on Housing Benefits, 1987-1992

April 1997

F

Forskning

Forskningsrapport

Skyggeøkonomien i Vesteuropa

Januar 1997

F

Forskning

Forskningsrapport

Træk af miljødebatten i seks danske aviser fra 1870’erne til 1970’erne

November 1996

F

Forskning

Forskningsrapport

En velfærdsindikator for Danmark 1970-1990

Oktober 1995

F

Forskning

Forskningsrapport

The Shadow Economy in Denmark 1994. Measurement and Results

Februar 1995

F

Forskning

Forskningsrapport

Forskning i den sorte sektor i Danmark 1980-92

Marts 1994