Economic Drivers of Migration and Climate Change in LDCs

Forskningsrapport

Juli 2011

task_alt

Eksternt bedømt

Study Paper nr. 36

Forskningsrapport

Skrevet af: Helene Bie Lilleør og Kathleen Van Den Broeck

 

Klimabetingede migrationer er et tilbagevendende emne i medierne med ofte dystre prognoser for omfanget af disse vandringer. I dette notat tager to udviklingsøkonomer den eksisterende litteratur op til behandling: Hvad siger den producerede empiri inden for feltet? Under udgivelse i Global Environmental Change.

Relaterede udgivelser

Videnskabeligt tidsskrift

Economic drivers of migration and climate change in LDCs

Gå til Global Environmental Change