Does Incarceration Length Affect Labor Market Outcomes for Violent Offenders?

Forskningsrapport

Januar 2012

task_alt

Eksternt bedømt

Study paper nr. 39

Forskningsrapport

Skrevet af: Rasmus Landersø

 

Dette studie undersøger, hvordan længden af fængselsophold påvirker den dømtes ledighed, afhængighed af andre offentlige ydelser samt løn efter endt afsoning. Dømte, der afsoner fængselsstraffe af forskellig varighed, er sjældent sammenlignelige. Forskelle i arbejdsmarkedssituationen efter løsladelse for personer, som modtager straf af forskellig varighed, kan derfor afspejle forskelle imellem individer og ikke fængselsstraffenes effekt. For at omgå denne problematik undersøges mænd dømt for mildere vold på tværs af en reform, som hævede strafferammen for netop denne type kriminalitet. Således opstod en situation, hvor ens individer afsonede fængselsstraffe af forskellige varigheder for samme straffelovsovertrædelse.

Relaterede udgivelser

Vidensoverblik

Vidensoverblik

Færre på offentlig ydelse efter samfundstjeneste og efter afsoning med fodlænke end efter fængsel

Gå til vidensoverblikket
Vidensoverblik

Vidensoverblik

Fewer offenders claim welfare benefits after community service and electronic tagging than after serving prison sentences

Gå til vidensoverblikket
Forskningsrapport

Forskningsrapport

Serving time or serving the community?

Gå til forskningsrapporten
Forskningsrapport

Forskningsrapport

Losing the stigma of incarceration

Gå til forskningsrapporten