The impact of changes in life-stage on time allocations in Denmark: a panel study 2001-2009

Forskningsrapport

Maj 2012

task_alt

Eksternt bedømt

Study paper nr. 42

Forskningsrapport

Skrevet af: Jens Bonke

 

Dette notat undersøger relationen mellem kvinders og mænds livsstadier og deres tidsallokering: betalt arbejde, husholdningsarbejde, børnepasning og fritid, samt, i særdeleshed, hvordan denne allokation ændres fra et stadie til et andet. Forfatteren benytter et nyt dansk paneldatasæt suppleret med danske administrative registerdata, hvilket tillader en analyse af effekten af respondenternes individuelle endogene karakteristika, som eksempelvis deres præferencer for at lave specifikke aktiviteter.

Relevante udgivelser

Vidensoverblik

Vidensoverblik

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre

Gå til vidensoverblikket
bog

Bog

Hvad har vi gjort ved tiden?

Gå til bogen
bog

Bog

Har vi tid til velfærd

Gå til bogen