Socioeconomic status in early childhood and severe mental illness

Forskningsrapport

November 2012

task_alt

Eksternt bedømt

An empirical investigation of all Danish men born in 1981

Study paper nr. 45

Forskningsrapport

Skrevet af: Jane Greve

 

Psykiske lidelser, såsom skizofreni, affektive lidelser og personlighedsforstyrrelser, er associerede med tungtvejende økonomiske og ikke-økonomiske byrder/omkostninger. Dette notat undersøger forholdet mellem socioøkonomisk status i den tidlige barndom og sandsynligheden for at udvikle skizofreni, affektive lidelser og personlighedsforstyrrelser . Der benyttes en stikprøve bestående af alle danske mænd født i 1981, og der kontrolleres for familiefaktorer et år før barnets fødsel.

Relaterede udgivelser

Vidensoverblik

Vidensoverblik

Svære sindslidelser har massive sociale konsekvenser

Gå til vidensoverblikket
bog

Bog

Et liv i periferien

Gå til bogen
Forskningsrapport

Forskningsrapport

Useful beautiful minds

Gå til forskningsrapporten