Useful beautiful minds

Forskningsrapport

November 2012

task_alt

Eksternt bedømt

An analysis of the relationship between schizophrenia and employment

Study paper nr. 44

Forskningsrapport

Skrevet af: Jane Greve og Louise Herrup Nielsen

 

Dette notat undersøger forholdet mellem skizofreni og beskæftigelse. Hvor de fleste andre undersøgelser har benyttet tværsnitsdata til at estimere dette forhold, benyttes her longitudinale registerdata. Notatet beskriver udviklingen i beskæftigelsesfrekvensen hos folk med skizofreni fra 15 år før den første indlæggelse på et psykiatrisk hospital og frem til 10 år efter denne indlæggelse.

Relaterede udgivelser

Vidensoverblik

Vidensoverblik

Svære sindslidelser har massive sociale konsekvenser

Gå til vidensoverblikket
bog

Bog

Et liv i periferien

Gå til bogen
Forskningsrapport

Forskningsrapport

Socioeconomic status in early childhood and severe mental illness

Gå til forskningsrapporten