Unemployment and crime

Forskningsrapport

Januar 2012

task_alt

Eksternt bedømt

Experimental evidence of the causal effects of intensified ALMPs on crime rates among unemployed individuals

Study paper nr. 38

Forskningsrapport

Skrevet af: Signe Hald Andersen

 

I 2005/2006 gennemførte Arbejdsmarkedsstyrelsen et eksperiment i de to daværende amter, Sønderjyllands Amt og Storstrøms Amt. Eksperimentet havde til formål at undersøge beskæftigelseseffekten af at intensivere aktiveringsindsatsen for en gruppe af tilfældigt udvalgte forsikrede ledige. I dette arbejdspapir anvender vi data fra samme eksperiment til at undersøge, hvorvidt denne intensivering af aktiveringsindsatsen påvirker kriminaliteten blandt disse ledige. Spørgsmålet er interessant at undersøge, fordi det bidrager til vores forståelse af, hvorvidt og hvorfor der er en sammenhæng mellem ledighed og kriminalitet.

Relaterede udgivelser

Vidensoverblik

Vidensoverblik

Færre på offentlig ydelse efter samfundstjeneste og efter afsoning med fodlænke end efter fængsel

Gå til vidensoverblikket
Vidensoverblik

Vidensoverblik

Fewer offenders claim welfare benefits after community service and electronic tagging than after serving prison sentences

Gå til vidensoverblikket
Forskningsrapport

Forskningsrapport

Serving time or serving the community?

Gå til forskningsrapporten
Forskningsrapport

Forskningsrapport

Losing the stigma of incarceration

Gå til forskningsrapporten