Starthjælpens betydning for flygtninges levevilkår og beskæftigelse

Forskningsrapport

Januar 2012

task_alt

Eksternt bedømt

Arbejdspapir nr. 25

Forskningsrapport

Skrevet af: Lars Højsgaard Andersen, Marie Louise Schultz-Nielsen, Hans Hansen og Torben Tranæs

 

Starthjælpens betydning for flygtninges levevilkår og beskæftigelse gennemgår detaljeret en række beskæftigelsesmæssige og sociale konsekvenser for flygtninge af indførelsen af den lavere kontanthjælpsydelse, starthjælpen, i juli 2002. I arbejdspapirets første del beskrives de overordnede levevilkår for flygtninge på starthjælp: Hvor store er ydelserne, og hvilke rådighedsbeløb ender man med at have, når skat og husleje er betalt? Ligeledes beskrives den mere generelle indkomstsituation for flygtninge i Danmark, altså både for de, der er afhængige af offentlige ydelser og derfor faktisk lever af starthjælpen, og for de, der har fundet beskæftigelse. I arbejdspapirets anden del beskrives starthjælpens beskæftigelsesmæssige effekt både på kort og på lidt længere sigt, og der ses på hvilke jobs flygtninge tager i Danmark – og til hvilken løn.

Relaterede udgivelser

Forskningsrapport

Forskningsrapport

Employment Effects of Reducing Welfare to Refugees

Gå til forskningsrapporten
Forskningsrapport

Forskningsrapport

Prisen på hjemløshed

Gå til forskningsrapporten