TipsByText

Initiativ

Sprogindsats engagerer divers forældregruppe, men forbedrer ikke børns sprog.

TipsByText var en sms-baseret indsats til forældre med børn i børnehavealderen. Målet med TipsByText var at mindske forskelle i børns sproglige kompetencer, inden de starter i skole ved især at fremme sprogudviklingen for de børn, der er mest udfordrede.

 

I tæt samarbejde med professor Susanna Loeb, sprogkonsulenter fra udvalgte kommuner og børnesprogsforsker Pia Thomsen tilpassede og afprøvede ROCKWOOL Fondens Interventionsenhed TipsByText gennem et lodtrækningsforsøg i samarbejde med fem partnerskabskommuner: Høje-Taastrup, Ikast-Brande, Langeland, Lejre og Middelfart Kommune.

Billede

TipsByText lykkedes ikke med at forbedre danske børns tidlige sprogudvikling

Sprogvurderingerne blev hverken værre eller bedre hos de børn, hvis forældre modtog sprogstimulerende tips sammenlignet med de børn, hvis forældre ikke var en del af indsatsen. Selv hos den halvdel af børnene, som havde de laveste sprogvurderinger ved starten af indsatsen, var der ingen effekt på deres sprogvurdering, umiddelbart efter de modtog indsatsen, og heller ikke ét år efter forældrene modtog den sidste sms med tips.

 

Til gengæld viser den kvalitative evaluering af TipsByText, at mange forældre var glade for at modtage indsatsen og brugte sms’erne i hverdagen, hvilket førte til, at de dedikerede mere tid til deres børns sprogudvikling og blev inspireret til ny adfærd. Forældrene fik ny inspiration til lette og sjove aktiviteter, som de kunne lave sammen med deres børn, og sms’erne var med til at øge fokus på deres børns sproglige udvikling.

 

I lyset af den positive modtagelse af indsatsen kan det virke overraskende, at indsatsen ikke viste effekt på børnenes sprogvurderinger. Det understreger betydningen af at gå metodisk og grundig til værks, og at både kvantitative og kvalitative evalueringer er nødvendige, når man vil undersøge effekten, brugen og betydningen af en indsats.

Om TipsByText

TipsByText var en forældrerettet sms-indsats, som tog afsæt i, at alle forældre vil det bedste for deres børn. Dagligdagen som forældre med små børn er dog ofte komplekst med mange gøremål. Derfor var grundtanken i TipsByText at gøre det lettere for forældre at støtte deres børns sprogudvikling samtidig med at mindske den dårlige samvittighed og byrde, som mange småbørnsforældre oplever.

 

Gennem tre ugentlige sms’er modtog forældre tips og små påmindelser til, hvordan de på simple, sjove og nye måder kunne sprogstimulere deres børn som en aktiv del af hverdagsrutinerne. TipsByText løb over 32 uger, hvor forældre modtog tre ugentlige beskeder bestående af et fakta, et tip og en udviklingssms.

 

TipsByText blev oprindeligt udviklet i USA af professor Susanna Loeb fra Stanford University, hvor indsatsen har vist positive effekter på børns sprogudvikling.

 

I tilpasningen til en dansk kontekst blev der lagt vægt på, at indsatsen skulle kunne bruges af alle forældre med børn i alderen 3 til 5 år. Målet med TipsByText var således at understøtte børns sproglige udvikling, så alle børn kan få en god start på det liv, der venter dem.

Fire temaer kendetegnende for forældres brug af TipsByText

Om evalueringen

Evalueringen bygger på viden fra to forskellige undersøgelser.

 

Effektevaluering, som har undersøgt i hvilket omfang, indsatsen har levet op til sit formål om at løfte børns sproglige udvikling. Evalueringen er gennemført som et kontrolleret lodtrækningsforsøg blandt 3.600 børn på tværs af fem kommuner. Den er udarbejdet af professor Marianne Simonsen fra Aarhus Universitet og professor Susanna Loeb fra Stanford University i samarbejde med postdoc Michala Riis-Vestergaard fra Massachusetts Institute of Technology. Rambøll Management Consulting har bistået dataindsamlingen.

 

Kvalitativ evaluering, som har undersøgt, hvordan forældre har responderet på TipsByText, og hvordan de har brugt eller ikke brugt indsatsen. Evalueringen er baseret på 50 dybdegående interviews med 40 tilmeldte forældre, 20 afmeldte forældre, 10 pædagoger samt 5 dagtilbudsledere og dagtilbudschefer. Den er udarbejdet af evaluator Zazie Tolmer fra Co-Intent i samarbejde med ROCKWOOL Fondens Interventionsenhed.

Hvad nu?

 

Projektet blev afsluttet i 2023 i ROCKWOOL Fondens regi. Projektet har gennemgået en kvalitativ evaluering og en effektevaluering. Ønsker man at følge med i udviklingen i TipsByText internationalt, kan man læse mere her. Se resultaterne og find vores viden ovenfor og i listen herunder.