Teknisk note bag TipsByText

Forskningsrapport

December 2020

Teknisk note bag undersøgelse af børns sprog

forskningsrapport

Denne tekniske note har til formål at underbygge og uddybe de datamæssige beslutninger og analyser, som er blevet foretaget under tilvejebringelsen af RFI Indsigtspapiret, december 2020. Noten er således et baggrundsnotat bag analyserne.

Relaterede udgivelser

interventionsrapport

Interventionsrapport

Undersøgelse viser store forskelle i børns sprog og mulighed for forbedring

Gå til interventionsrapporten

Mere om initiativet

Initiativ

TipsByText

Gå til initiativet