Sms-baseret sprogindsats viser ingen effekt på børns sprog

Vidensoverblik

Januar 2023

Resumé af effektevalueringen af TipsByText

vidensoverblik

Denne interventionsrapport giver en kort oversigt over effektevalueringen af TipsByText, som er afprøvet og evalueret blandt 3.600 børn i alderen 3-5 år. Interventionsrapporten handler om, hvordan effektevalueringen er udført, og om evalueringens resultater.

Relaterede udgivelser

interventionsrapport

Interventionsrapport

Kvantitativ evalueringsrapport af TipsByText

Gå til interventionsrapporten

Mere om initiativet

Initiativ

TipsByText

Gå til initiativet