Udgivelser

F

Forskning

Vidensoverblik

Fodlænkeafsonere gennemfører deres uddannelse

December 2015

F

Forskning

Forskningsrapport

How Delinquent Brothers-in-Law Undo the Crime-Fighting Benefits of Marriage

December 2015

F

Forskning

Forskningsrapport

Educational Outcomes after serving with Electronic Monitoring: Results from a Natural Experiment

December 2015

F

Forskning

Forskningsrapport

First Imprisonment and the Age-Crime Curve

December 2015

F

Forskning

Forskningsrapport

Decomposing Recidivism Variance into Probation and Parole Officers and their Clients

December 2015

F

Forskning

Forskningsrapport

Explaining the Consequences of Imprisonment for Union Formation and Dissolution in Denmark

December 2015

F

Forskning

Video

Pressemøde: Viden om afsoningsformens og familiedannelsens betydning for den dømte efter afsoning

December 2015

F

Forskning

Forskningsrapport

Measuring the Effect of Probation and Parole Officers on Labor Market Outcomes and Recidivism

Juli 2015

F

Forskning

Bog

Forbrydelse, straf og afsoning i Danmark

Juli 2015

F

Forskning

Vidensoverblik

50 pct. flere ikke-vestlige efterkommere dømmes for kriminalitet – sammenlignet med personer med dansk baggrund

April 2015

F

Forskning

Forskningsrapport

Effect of Marriage and Spousal Criminality on Recidivism

April 2015

F

Forskning

Vidensoverblik

Criminality is contagious

Oktober 2014

F

Forskning

Vidensoverblik

Indvandrerdrenge bliver mere kriminelle af at vokse op i en kommune med mange unge kriminelle

Juni 2014

F

Forskning

Forskningsrapport

Does Growing Up in a High Crime Neighborhood Affect Youth Criminal Behavior?

Juni 2014

F

Forskning

Vidensoverblik

Fewer offenders claim welfare benefits after community service and electronic tagging than after serving prison sentences

Januar 2013

F

Forskning

Forskningsrapport

The Effect of Workfare on Crime

Marts 2012

3 4 5 6 7