Udgivelser

F

Forskning

Video

Folkemøde: Ny viden om social arv i kriminalitet

Juni 2017

F

Forskning

Vidensoverblik

Afsonere i Danmark og Norge har højere beskæftigelse end i Finland og Sverige

Januar 2017

F

Forskning

Vidensoverblik

Uændret tilbagefald blandt unge kriminelle

Juni 2016

F

Forskning

Forskningsrapport

A Research Note On Declining Youth Crime

Juni 2016

F

Forskning

Forskningsrapport

Prison as a Criminal School: Peer Effects and Criminal Learning behind Bars

Maj 2016

F

Forskning

Vidensoverblik

Fra fængsel til arbejde? – en evaluering af et beskæftigelsesprojekt i Sdr. Omme Statsfængsel

Marts 2016

F

Forskning

Forskningsrapport

Fra fængsel til job?

Marts 2016

F

Forskning

Forskningsrapport

Psychiatric Hospital Admission and Later Mental Health, Crime, and Labor Market Outcomes

Januar 2016

F

Forskning

Vidensoverblik

Kriminaliteten, men også beskæftigelsen falder, når nye patienter med psykiske sygdomme indlægges

Januar 2016

F

Forskning

Vidensoverblik

Fodlænkeafsonere gennemfører deres uddannelse

December 2015

F

Forskning

Forskningsrapport

How Delinquent Brothers-in-Law Undo the Crime-Fighting Benefits of Marriage

December 2015

F

Forskning

Forskningsrapport

Educational Outcomes after serving with Electronic Monitoring: Results from a Natural Experiment

December 2015

F

Forskning

Forskningsrapport

First Imprisonment and the Age-Crime Curve

December 2015

F

Forskning

Forskningsrapport

Decomposing Recidivism Variance into Probation and Parole Officers and their Clients

December 2015

F

Forskning

Forskningsrapport

Explaining the Consequences of Imprisonment for Union Formation and Dissolution in Denmark

December 2015

F

Forskning

Video

Pressemøde: Viden om afsoningsformens og familiedannelsens betydning for den dømte efter afsoning

December 2015

2 3 4 5 6