Folkemøde: Ny viden om social arv i kriminalitet

Video

Juni 2017

video

Børn, der vokser op i familier, hvor en forælder fængsles, har forhøjet risiko for selv at havne i kriminalitet. Ligesom inden for mange andre områder er der altså også social arv i kriminalitet. Formålet med denne session er at sætte fokus ikke bare på de negative konsekvenser af forældreindespærring for børn, men også på nogle af de mekanismer, der er med til at drive den sociale arv i kriminalitet.

 

Seniorforsker Lars Højsgaard Andersen fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed præsenterer den nyeste forskning om, hvordan familie og andre rammer for ens opvækst kan være afgørende for, om man som ung formår at holde sig inden for lovens grænser, med efterfølgende paneldebat.