Fra fængsel til arbejde? – en evaluering af et beskæftigelsesprojekt i Sdr. Omme Statsfængsel

Vidensoverblik

Marts 2016

task_alt

Eksternt bedømt

Vidensoverblik

Det har kun begrænset virkning at lave afklaringsforløb og tilbyde praktikpladser til indsatte i Sdr. Omme Statsfængsel på de indsattes livsforløb efter endt afsoning.

 

Det viser en evaluering af beskæftigelsesprojektet Job­Update rettet mod de svageste indsatte i Sdr. Omme Statsfængsel, som Rockwool Fondens Forskningsenhed har foretaget.

Relaterede udgivelser

Forskningsrapport

Forskningsrapport

Fra fængsel til job?

Gå til forskningsrapporten
Forskningsrapport

Forskningsrapport

Prison as a Criminal School: Peer Effe cts and Criminal Learning behind Bars

Gå til forskningsrapporten