Udgivelser

I

Intervention

Interventionsrapport

Ny indsats, som skal styrke elevers skolegang

August 2020

F

Forskning

Vidensoverblik

De skandinaviske lande bliver mere ens

August 2020

F

Forskning

Vidensoverblik

Det er i stigende grad studenter med relativt lave karakterer, der bliver uddannet som lærere

August 2020

F

Forskning

Vidensoverblik

Sproglig understøttelse i børnehaven mindsker de sociale forskelle senere i barndommen

August 2020

F

Forskning

Vidensoverblik

Ressourcestærke børn går oftere på skoler, hvor ressourcestærke lærere arbejder

August 2020

F

Forskning

Forskningsrapport

Not just later, but fewer: Novel trends in cohort fertility in the Nordic countries

Juli 2020

F

Forskning

Vidensoverblik

Barnløshed bliver mere udbredt i Norden

Juli 2020

F

Forskning

Forskningsrapport

Household Economic Exclusion among Danish Children

Juni 2020

F

Forskning

Bog

Hvad vi ved om børn og deres opvækstvilkår

Juni 2020

F

Forskning

Podcast

Økonomisk eksklusion blandt børn i Danmark

Juni 2020

F

Forskning

Video

Briefing: Hvad vi ved om børn og deres opvækstvilkår

Juni 2020

F

Forskning

Vidensoverblik

1 ud af 9 børn født i Danmark risikerer at have forældre, som har lav indkomst og ikke er i beskæftigelse

Juni 2020

F

Forskning

Vidensoverblik

Børns forbrugsmuligheder er vokset mere end voksnes

Juni 2020

F

Forskning

Indlæg

Afgørende forskning mangler om anbragte børn og unge

Januar 2020

I

Intervention

Interventionsrapport

Is it possible to promote the wellbeing of schoolchildren by systematically working with their social, emotional and personal skills?

December 2019

I

Intervention

Interventionsrapport

Kan man fremme skolebørns trivsel ved at arbejde systematisk med deres sociale, emotionelle og personlige færdigheder?

December 2019

3 4 5 6 7

...

13