RIPAT

Initiativ

RIPAT: Rural Initiative for Participatory Agricultural Transformation

Formålet med RIPAT var at reducere fattigdom, sult og underernæring blandt småbønder ved at forbedre landbrug og husdyrproduktion via hjælp til selvhjælp-princippet. Gennem praktisk og teoretisk træning på en fælles mark blev grupperne introduceret til en række afgrøder og metoder til at forbedre deres landbrug. Den enkelte bonde kunne derefter selv vælge, hvilke afgrøder og metoder han/hun ønskede at implementere på sin egen bedrift.

 

Siden det første RIPAT-projekt blev iværksat i 2006, udviklede og implementerede ROCKWOOL Fonden, i samarbejde med den tanzaniske NGO RECODA, RIPAT gennem en serie af projekter. Projekterne kan opdeles i tre projekt-koncepter: henholdsvis RIPAT Start, RIPAT Spredning og RIPAT for Peace.

Billede

RIPAT Start

RIPAT Start-modellen var afsættet, da et nyt RIPAT-projekt blev igangsat i et område bestående af ca. 15-20 landsbyer med nogenlunde samme udfordringer i forhold til fattigdom og sult og muligheder for landbrugsudvikling. Omkring halvdelen af landsbyerne indgik i RIPAT Start-projektet. I hver af de udvalgte landsbyer blev der etableret to grupper bestående af 30-35 bønder, og det blev sikret, at grupperne valgte gode ledere, som kunne stå i spidsen for aktiviteterne.

 

Ripat 1

 

 

Over de efterfølgende 2-4 år blev grupperne besøgt ugentlig og senere hver anden uge af en dygtig facilitator, som typisk var ansat i en NGO. Grupperne blev tilbudt en vifte af nye forbedrede landbrugsteknologier og dyrkningsmetoder gennem deltagerorienteret afprøvning, demonstration og refleksiv læring.

 

De deltagende husstande delte deres nye viden med naboerne og andre interesserede bønder i landsbyerne og videregav i den forbindelse også såsæd og plantemateriale på de nye afgrøder. De dygtigste bønder i grupperne, ’super-farmers’, blev udvalgt af grupperne selv. Superfarmerne var sociale entreprenører og forandringsagenter, som havde fået godt styr på de nye teknologier og metoder og havde haft succes med at implementere dem på egen bedrift. De spillede en vigtig rolle i den efterfølgende spredningsfase.

RIPAT Spredning

Den 2-4-årige RIPAT Start blev fulgt op af en 1-årig RIPAT Spredningsmodel. Denne model var meget omkostningseffektiv i forhold til at nå de omkringliggende landsbyer med RIPAT-projektet. Super-farmere fra et RIPAT Start-projekt blev parvis sat sammen med de offentlige landbrugskonsulenter med henblik på at starte nye RIPAT-grupper i omkringliggende landsbyer. Facilitatorerne fra NGOen vejledte og støttede super-farmerne, og landbrugsrådgiverne førte tilsyn med deres arbejde.

 

ripat 2

 

 

I spredningsfasen faciliteredes grupperne således ikke af omkostningstungt personale fra den implementerende NGO, men i stedet af de meget billigere super-farmere og landbrugskonsulenter, der boede lokalt i området. Super-farmere fik stillet en cykel til rådighed, og de modtog beskeden, men rimelig betaling for hver dag, de besøgte en gruppe og trænede dem i alt det nye, de selv havde lært.

RIPAT for Peace

 

Udover de to modeller beskrevet ovenfor startede ROCKWOOL Fonden i 2014 udviklingen af et projekt kaldet RIPAT for Peace. Projektet blev implementeret blandt agro-pastoralister i det nordlige Kenya i et politisk klima karakteriseret af konflikt og usikkerhed. RIPAT for Peace blev implementeret sammen med en række fredsbevarende aktiviteter i forsøget på at forbedre fødevaresikkerheden og fredssituationen i området.

 

Se mere om RIPAT

Læs mere om initiativet her

ripat.or.tz

Hvad nu?

 

Projektet blev afsluttet i 2017 i ROCKWOOL Fondens regi, og overdraget til RECODA. Projektet har gennemgået en række evalueringer. Se resultaterne og find vores viden i listerne nedenfor.