Farmers’ Choice

Interventionsrapport

Juli 2013

task_alt

Eksternt bedømt

Evaluating an approach to agricultural technology adoption in Tanzania

interventionsrapport

Skrevet af: Helene Bie Lilleør og Ulrik Lund-Sørensen

 

Fødevaresikkerhed ligger højt på den internationale dagsorden. Samtidig har tendensen med fra centralt nationalt niveau at tilbyde få gennemprøvede landbrugsteknologier til en meget bred gruppe af småbønder vist sig at være ineffektiv, da bønder i udviklingslande ofte dyrker små marginale jordlodder, hvor de anviste teknologier ikke har fungeret. I 2006 indgik Rockwool Fonden et partnerskab med en tanzaniansk udviklingsorganisation, RECODA, og i perioden 2006-2012 er der i en række pilotprojekter blevet eksperimenteret med forskellige lokalt forankrede teknikker til at øge landbrugsproduktionen. Indsatsen, der er kendt under navnet ”RIPAT”, er målrettet det store flertal af marginaliserede bønder, der blot har et lille jordlod at dyrke. Der er blevet arbejdet med 2000 bønder fordelt på 34 landsbyer i det nordlige Tanzania gennem såkaldte ’farmer fields schools’. Indsatsen er karakteriseret ved at organisere bønder i grupper på 30-35 deltagere og derigennem give dem viden om nye dyrknings-metoder ved at sikre fælles afprøvninger på demonstrationsmarker. De resultater, der er kommet ud af indsatsen, er nu blevet dokumenteret i et forskningsbaseret evalueringsstudie med deltagelse af en række forskere fra ind- og udland. Farmers’ Choice indeholder et omfattende kvantitativt studie med interviews af 2000 husholdninger, hvor der stilles skarpt på spørgsmål om indsatsens effekt i form af styrket fødevaresikkerhed og forbedrede levevilkår for de deltagende bønder og deres familier. Derudover er der gennemført forskellige kvalitative undersøgelser med fokus på, hvordan og hvorfor effekten er opnået. Evalueringen er relevant at læse for alle dem, som er interesseret i at forbedre fødevaresikkerheden og styrke indkomstgrundlaget for den store gruppe af marginaliserede og fattige bønder i udviklingslande, det være sig landbrugseksperter, antropologer, praktikere i udviklingsorganisationer, eller forskere og studerende ved landbrugs- og udviklingsstudier.

‘An innovative contribution for evaluating one of the most critical and strategic issues for smallholder agricultural development in Tanzania.’

Professor Kjell Havnevik, Nordic Africa Institute, Sweden

 

“On the basis of the evaluation results, I conclude that the RIPAT approach has been very effective in reducing the gap between available knowledge and technology and that used by small farmers in project areas, with significant positive spillovers to adjacent areas. RIPAT offers great promise as a tool to reduce this gap in other areas both within and outside Tanzania and I encourage governments to adopt the basic RIPAT concept, paying attention to the importance demonstrated by RIPAT, to provide context-specific options to farmers for their consideration and choice rather than the more traditional extension service with one-way communication, top-down technology solutions, ignorance of adoption constraints facing farmers, and a high failure rate. It is not a coincidence that the title of the book is “Farmers’ Choice” and not “Farmer Compliance”.

Professor Per Pinstrup-Andersen, Cornell University, USA

 

‘An innovative contribution for evaluating one of the most critical and strategic issues for smallholder agricultural development in Tanzania.’

Professor Kjell Havnevik, Nordic Africa Institute, Sweden