Can agricultural interventions improve child health?

Forskningsrapport

Maj 2015

task_alt

Eksternt bedømt

Evidence from Tanzania

Study paper nr. 68

forskningsrapport

Skrevet af: Anna Folke Larsen og Helene Bie Lilleør

 

Voldsomt reduceret højde i forhold til alder grundet underernæring er meget udbredt blandt unge afrikanske børn, med seriøse implikationer for deres helbred og senere økonomiske produktivitet. Det skyldes hovedsageligt at væksten går i stå som følge af perioder med sult på afgørende trin i barnets tidlige udvikling. Vi undersøger effekten på børns helbred, målt som højde i forhold til alder, af en landbrugsintervention, som øgede fødevaresikkerheden blandt mindre landbrug ved at tilbyde disse en vifte af nye teknologiske muligheder. Vi finder, at mål for højde i forhold til alder blandt børn fra deltagende husholdninger steg med omkring 0.8 standardafvigelser, og forekomsten af opbremset vækst blev reduceret med omkring 17 procentpoint.

Mere om initiativet

Initiativ

RIPAT

Gå til initiativet