Evaluering af RIPAT Spredning

Initiativ

I 2012 iværksatte ROCKWOOL fonden og RECODA to etårige RIPAT-pilotprojekter, der havde til formål at udvikle og afprøve ressourcebesparende projektmodeller til implementering og spredning af RIPAT. Det ene pilotprojekt havde til formål at teste, hvorvidt det var muligt at implementere et RIPAT Start-projekt på et enkelt år ved at målrette projektet mod de mest kompetente bønder i et område.

 

Det andet pilotprojekt var en etårig spredningsmodel. Formålet var at teste et koncept til spredning af RIPAT-grupper efter implementeringen af RIPAT Start. RIPAT-grupperne blev faciliteret af de dygtigste gruppemedlemmer fra det oprindelige RIPAT-projekt i samarbejde med offentligt ansatte landbrugskonsulenter.

Evalueringen

En evaluering blev påbegyndt sideløbende med de to pilotprojekter. Evalueringen havde til formål at vurdere, hvorvidt, hvordan og i hvor høj grad de omkostningsreducerende elementer i den etårige sprednings- og implementeringsmodel fremmede spredningen af afgrøder, teknologier og grupper. Evalueringen inkluderede to projektbesøg. En midtvejsevaluering fandt sted i april-maj 2013 med fokus på projektets generelle udvikling og potentialet for spredning af grupper og teknologier. Desuden blev en slutevaluering foretaget i april 2014 med fokus på projektets kortsigtede bæredygtighed og effekt. Evalueringen var baseret på kvalitativ dataindsamling og inkluderede fokusgrupper, workshops, forskellige former for interviews, observationer samt dokumentanalyser.

Hovedkonklusioner

Med hensyn til spredning af grupper konkluderedes, at et år umiddelbart var tilstrækkeligt til at skabe stærke og bæredygtige grupper i begge pilotprojekter. Med hensyn til spredning af ’basket of options’ var den etårige projektperiode en hindring for begge pilotprojekter; 1) der var kun en plantesæson til at overbevise gruppemedlemmerne om fordelene ved de nye afgrøder og teknologier og 2) mange landmænd havde ikke resurserne til at afprøve flere nye afgrøder inden for et enkelt år. Super-farmerne havde generelt mindre autoritet og var mindre erfarne i forhold til professionelle RECODA-ansatte. Dette gjorde, at grupper faciliteret af superfarmere, var mere udsatte over for konflikter og uforudsete forhindringer. Superfarmerne var dog generelt dygtige til at facilitere spredningsgrupperne og var meget værdsat af gruppemedlemmerne.