Styring, ledelse og resultater på ungdomsuddannelserne

Bog

Juli 2014

task_alt

Eksternt bedømt

bog

Redigeret af: Lotte Bøgh Andersen, Peter Bogetoft, Jørgen Grønnegård Christensen og Torben Tranæs.

 

Ungdomsuddannelserne er i de seneste år for alvor kommet på den politiske dagsorden, og efter årtusindskiftet har danske regeringer formuleret ambitiøse målsætninger for fremtidens uddannelsespolitik på området, senest med en reform af erhvervsuddannelserne.

 

Trods et voksende fokus står ungdomsuddannelserne stadig i nogen grad i skyggen af de andre uddannelser, dvs. folkeskolen og de videregående uddannelser. Det være sig politisk såvel som medie- og forskningsmæssigt. Det sidste forhold søger denne bog at rette op på gennem besvarelsen af to overordnede forskningsspørgsmål.

 

Det ene er det kvalitetsmæssige: Er ungdomsuddannelserne i stand til at give eleverne den viden og de færdigheder, som de har brug for, når de enten kommer ud på arbejdsmarkedet eller fortsætter på en videregående uddannelse? Kvaliteten er konkret målt på institutionernes evne til at fastholde eleverne, på deres evne til at løfte dem karaktermæssigt og på den løn, de færdigt uddannende opnår på arbejdsmarkedet.

 

Det andet overordnede spørgsmål er det økonomiske: Er ungdomsuddannelserne effektive i den forstand, at omkostningerne ved at drive dem både står i forhold til den opgave, de skal løse, og den uddannelseskvalitet, de leverer?

 

Bogen behandler samtidig en række beslægtede temaer som ressourceallokeringens udvikling over tid, oplevelsen af bureaukrati blandt ledere og ansatte, de faglige overenskomster, de ledelsesmæssige strukturer og ledelsesstilen samt medarbejderne og ledernes tilknytning til deres arbejdsplads. For at perspektivere analyserne indeholder bogen en international sammenligning. Her testes omkostningseffektivitet og resultater over for tilsvarende parametre i sammenlignelige OECD-lande.

 

 

Relaterede udgivelser

Vidensoverblik

Vidensoverblik

De unge kan uddannes mere effektivt – lavere frafald, lavere omkostninger eller højere fagligt niveau på ungdomsuddannelserne

Gå til vidensoverblikket
Forskningsrapport

Forskningsrapport

The efficiency of educational production

Gå til forskningsrapporten
Forskningsrapport

Forskningsrapport

Benchmark af erhvervsuddannelserne

Gå til forskningsrapporten
Forskningsrapport

Forskningsrapport

Benchmarking Danish vocational education and training programmes

Gå til forskningsrapporten