Leading public service organizations

Forskningsrapport

August 2014

task_alt

Eksternt bedømt

How to obtain employees with high self-efficacy

Study paper nr. 72

Forskningsrapport

Skrevet af: Christian Bøtcher Jacobsen og Lotte Bøgh Andersen

 

Litteraturen omkring offentlig ledelse har ofte diskuteret værdien af transaktionsledelse, hvor lederen leder via påtale og belønning . Nogle eksperter er bekymrede for, at denne form for ledelse vil skade offentligt ansattes selvoplevede kompetencer, men der er faktisk også argumenter for det modsatte resultat – det, at følelsen af kompetence bliver styrket af betingede belønninger, fordi de giver feedback på præstationer. Notatet undersøger, hvordan 91 gymnasierektorers brug af belønninger og sanktioner påvirker den selvoplevede professionelle kompetence blandt deres 1.921 lærere.

Relaterede udgivelser

Vidensoverblik

Vidensoverblik

De unge kan uddannes mere effektivt – lavere frafald, lavere omkostninger eller højere fagligt niveau på ungdomsuddannelserne

Gå til vidensoverblikket
bog

Bog

Styring, ledelse og resultater på ungdomsuddannelserne

Gå til bogen
Forskningsrapport

Forskningsrapport

The efficiency of educational production

Gå til forskningsrapporten
Forskningsrapport

Forskningsrapport

Benchmark af erhvervsuddannelserne

Gå til forskningsrapporten