The efficiency of educational production: A comparison of Denmark with other OECD countries

Forskningsrapport

August 2014

task_alt

Eksternt bedømt

Study paper nr. 71

Forskningsrapport

Skrevet af: Eskil Heinesen, Peter Bogetoft og Torben Tranæs

 

Danmark, Norge, New Zealand, Canada og USA er de OECD-lande, som bruger mest på uddannelse, målt i forhold til BNP. Ved at fokusere på ungdomsuddannelser undersøger dette notat, hvorvidt de store udgifter til uddannelse i Danmark betyder et tilsvarende stort afkast fra uddannelsessektoren, både i forhold til et stort antal elever der starter på uddannelserne og i forhold til procenten af elever, der fuldfører deres uddannelse. Den anvendte metode er at sammenligne (benchmarke) Danmark med en relevant gruppe lande og udregne, hvor meget billigere Danmark kunne undervise det samme antal elever samt fastholde procenten af elever, der fuldfører deres uddannelse, som i dag på betingelse af, at landet kunne opnå det samme niveau af omkostningseffektivitet som dets mest efficiente modparter.

Relaterede udgivelser

Vidensoverblik

Vidensoverblik

De unge kan uddannes mere effektivt – lavere frafald, lavere omkostninger eller højere fagligt niveau på ungdomsuddannelserne

Gå til vidensoverblikket
bog

Bog

Styring, ledelse og resultater på ungdomsuddannelserne

Gå til bogen
Forskningsrapport

Forskningsrapport

Benchmark af erhvervsuddannelserne

Gå til forskningsrapporten
Forskningsrapport

Forskningsrapport

Benchmarking Danish vocational education and training programmes

Gå til forskningsrapporten